FADN CZ

          

 

O nás

Kde nás najdete

Napište nám

  Kontakt

  

■ FADN v EU

■ FADN v ČR 

  

■ Instituce FADN 

■ Kontaktní pracoviště FADN CZ

■ Národní komise

  

■ Dokumenty Národní komise FADN CZ

■ Dokumenty Řídící komise FADN EU 

  

■ Legislativa ČR

■ Legislativa EU

  

■ Výběr podniků do sítě FADN

■ Plán výběru podniků FADN  CZ

■ Struktura souborů FADN

  

■ Typologie zeměď. podniků EU

■ Standardní příspěvky SO
   a standardní příspěvky SGM

■ Ukazatele standard. výstupu FADN 

   

■ Bibliografie FADN CZ

■ Texty a odkazy

  

■ Analýzy EU

■ Analýzy Kontaktního pracoviště

   

  

    

 

 

 

Výběrové šetření za rok 2016
celá zpráva ke stažení
ve formátu PDF

Tabulky a soubory dat za rok 2016

  

  

 

   

  

■ Instrukce pro vstup do databáze

    

     

     

■ Obecné informace
   pro účastníky šetření

■ Potvrzení o zařazení zemědělského
   podniku do sítě FADN
– účetní rok 2017 

    

 

 

    

    

          

            

 

  

  

 

2018

 

Dne 28. 6. 2018 proběhl v ÚZEI interní seminář, jehož obsahem bylo seznámit přítomné s desetiletou činností pracovní skupiny OECD Farm Level Analysis Network a s projektem "Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem". Pracoviště FADN ČR je do tohoto projektu aktivně zapojeno. V rámci semináře byly prezentovány výsledky 1. etapy projektu a podrobněji pak části případové studie hodnotící produktivitu a technickou efektivnost farem České republiky výrobního zaměření produkce mléka. Jedná se o empirické využití dat FADN z období 2005-2015, projekt je dvouletý s termínem ukončení v listopadu 2018.

 

4. 6. - 5. 6. 2018 se zástupci FADN CZ zúčastnili 21. zasedání sítě Farm Level Analysis při OECD, která je zaměřena na analýzy na podnikové úrovni. Zejména se diskutoval první výstup projektu analyzující faktory, které ovlivňují výkonnost zemědělských podniků. Do řešení tohoto projektu je aktivně zapojeno Kontaktní pracoviště FADN.

 

Dne 23. – 24. 5. 2018 proběhlo v Bruselu 202. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2018. (vloženo: 28. 5. 2018)

 

Ukončení příjmu podniků v prvním časovém režimu 31. 5. 2018. (vloženo 18. 5. 2018)

 

V týdeníku Zemědělec (16/2018) byl v příspěvku „On-line finanční analýza ve FADN“ uveden příklad konkrétního využití datové základny FADN pro účely vlastní finanční analýzy zemědělského podniku. Článek spoluautorů doc. Ing. Jindřicha Špičky Ph.D., Ing. Jany Macháčkové a Ing. Zuzany Hlouškové byl publikován 16. dubna 2018.
(vloženo: 18. 4. 2018)

 

Mezinárodního workshopu TAIEX v Bělehradě (Srbsko), konaném za podpory EU 19. a 20. února 2018, se jako jeden z odborných garantů zúčastnil zástupce Kontaktního pracoviště FADN CZ. Téma workshopu bylo zaměřeno na využití výsledků FADN, systémy sběru dat v členských zemích EU a propagace sítě FADN. (vloženo 22. 2. 2018)

 

Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2018 se uskutečnilo školení tazatelů k metodice šetření FADN 2017. (vloženo: 23. 2. 2018)

 

Dne 1. 2. 2018 pořádala regionální agrární komora Pardubického kraje a ÚZEI odborný seminář na téma Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání. Úvodní slovo přednesli Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR a Ing. Štěpán Kala, ředitel ÚZEI. Na semináři vystoupila Ing. Věra Vrkočová s prezentací na téma Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN. Dále vystoupili Ing. Iveta Bošková, Ing. Miluše Abrahamová a Ing. Petr Novotný s prezentacemi, které se týkaly ekonomiky výroby mléka a vepřového masa a trhu s obilovinami a olejninami. (vloženo: 2. 2. 2018)

 

O výhodách a přínosech FADN pro veřejnost ve vztahu k přímému využití zjištěných a vypočítaných údajů uchovaných v databázi FADN CZ informovali Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová a Ing. Zuzana Hloušková v článku „Veřejná databáze datové sítě FADN“, který vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018. (vloženo: 9. 1. 2018)

 

    

     

     

 

         Historie aktualit - ZDE      

         

  

   

Právní předpisy EU týkající se zemědělství

  

  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 02.08.2018 •••

  

   

     ....