FADN CZ

 

 

PLÁN VÝBĚRU PODNIKŮ FADN

 

Jedním z důležitých kroků sestavení výběrového plánu, je rozhodnutí o prahu  velikosti podniků (threshold) pro výběr podniků do sítě FADN. Z principů této sítě vyplývá, že by měla reprezentovat tržně orientované zemědělské podniky a neměla by zahrnovat malá převážně samozásobitelská hospodářství, kde zemědělství není hlavním zdrojem příjmu ani jedné osoby. Vzhledem k odlišné situaci (počtu a velikosti podniků) v jednotlivých zemích EU stanovuje tento threshold každá země individuálně společně s experty EU. Obecný požadavek metodiky EU vyžaduje, aby vyřazení nejmenších netržních hospodářství, zbývající část populace zemědělských podniků generovala minimálně 90 % StPÚ celého zemědělství.

Pro soubor FADN ČR byl stanoven práh 4 EVJ. Prakticky to znamená, že subjekty zachycené Agrocenzem, zahrnuté ve velikostní třídě I a II nejsou brány do úvahy při výběru do sítě FADN. Jedná se o fyzické osoby zachycené Agrocenzem s průměrnou výměrou cca 3 ha zemědělské půdy. Zbývající část zemědělských podniků vytváří cca 97 % StPÚ celého odvětví, což splňuje kritéria EU.

Zpracovaný Plán výběru podniků pro každý členský stát EU je projednáván a schvalován Národní komisí FADN a poté Výborem EK FADN. Pro sestavení Plánu výběru podniků FADN ČR poskytl požadované údaje ze strukturálních šetření Český statistický úřad.

Celkový počet podniků dle navrženého plánu je cca 1400, což odpovídá směrnému počtu, které EK pro ČR stanovila.  

   

 

    

Sjednocený  soubor  všech výběrových plánů  od roku 2016 zpětně do roku 2010 ve formátu PDF je ke stažení zde  

 

 

 

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 07.03.2018