FADN CZ

 

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ  FADN V ČESKÉ REPUBLICE

     

Kontaktní pracoviště FADN (Liaison agency FADN)  je zodpovědné za provozování sítě FADN na národní úrovni v každé členské zemi EU a předává podnikové údaje orgánům EU. V ČR byl pověřen implementací a provozováním sítě FADN Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky a rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 6.10.2003 bylo ve VÚZE zřízeno Kontaktní pracoviště FADN pro ČR.

    

S účinností od 1.7.2008 se název instituce změnil na Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

    

     

   

 

Adresář  Kontaktního  pracoviště  FADN  CZ

Ing. Josef Hanibal   vedoucí Kontaktního pracoviště FADN CZ   tel.: 222 725 545,  e-mail:  hanibal@fadn.cz

Miluše Jurásková   sekretariát    tel.: 222 725 545, 222 000 203,  e-mail: juraskova@fadn.cz

 

oddělení Organizace šetření FADN právnických osob

Ing. Jana Macháčková   vedoucí oddělení   tel.: 222 000 348,  e-mail: machackova@fadn.cz

Ing. Petra Bílá  tel: 222 000 105, e-mail: bila@fadn.cz

Ing. Martina Döbertová  tel.: 222 000 275, e-mail: dobertova@fadn.cz

Ing. Jarmil Mlčák  tel.: 222 000 344,  e-mail: mlcak@fadn.cz

Ing. Lenka Tumová  tel.: 222 000 343,  e-mail: tumova@fadn.cz

Ing. Věra Vrkočová  tel.: 222 000 125,  e-mail: vrkocova@fadn.cz

Ing. Petra Ženíšková  tel.: 222 000 241, e-mail: zeniskova@fadn.cz

 

oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob

Ing. Martina Harvilíková   vedoucí oddělení   tel.: 222 000 204,  e-mail: harvilikova@fadn.cz

Ing. Monika Hlaváčová  tel.: 222 000 206,  e-mail: hlavacova@fadn.cz

Ing. Iva Hvízdalová  tel.: 222 000 340, e-mail: hvizdalova@fadn.cz

Ing. Světlana Lamprechtová  tel.: 222 000 228,  e-mail: lamprechtova@fadn.cz

 

oddělení Správa databáze FADN

Ing. Michaela Lekešová   vedoucí oddělení   tel.: 222 000 212,  e-mail: lekesova@fadn.cz>

Ing. Jan Bejda  tel.: 222 000 214,  e-mail: bejda@fadn.cz

Ing. Petr Dereník  tel.: 222 000 229,  e-mail: derenik@fadn.cz 

Ing. Vladislav Popel  tel.: 222 000 230,  e-mail: popel@fadn.cz

Mgr. Tomáš Vintr  tel.: 222 000 278, e-mail: vintr@fadn.cz

 

oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN

Ing. Zuzana Hloušková   vedoucí oddělení  tel.: 222 000 108,  e-mail: hlouskova@fadn.cz

Ing. Jana Cenková tel: 222 000 277, e-mail: cenkova@fadn.cz

Ing. Jiří Dubec, Ph.D.  tel.: 222 000 346, e-mail: dubec@fadn.cz

Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.  tel.: 222 000 106, e-mail: fuksova@fadn.cz

Ing. Milada Hosová  tel.: 222 000 252,  e-mail: hosova@fadn.cz

Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.  tel.: 222 000 262, e-mail: kostlivy@fadn.cz

     

    

     

    

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 05.03.2018