FADN CZ - úvodní stránka

  

  

  

  

  

    

   

PLATNÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE

(Poznámka:  Aktivní odkazy umožní zobrazení příslušných textů ve formátu PDF, doporučujem však nejprve stáhnout na Váš počítač)

    

Závazné legislativní normy EU vymezují velmi detailně všechny podstatné aspekty tvorby a fungování tohoto informačního systému s cílem zajistit jednotnou metodiku celého systému. Jedná se o následující normy:

     

    

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 220/2015   ze dne 3. února 2015,
kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES)  č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů
o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků  v Evropské unii

   

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1198/2014  ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii
 

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1217/2009  ze dne 30. listopadu 2009   o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (kodifikované znění)  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 868/2008  ze dne 3. září 2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků.  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 781/2009  ze dne 27. srpna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 868/2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 867/2009  ze dne 21. září 2009,  kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1242/2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1291/2009 ze dne 18. prosince 2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 224/2011 ze dne 7. března 2011,  kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě od účetního období 2011  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1915/83  ze dne 13. července 1983, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2204/2004  ze dne 21. prosince 2004 o změně nařízení (EHS) č. 1915/83, kterým se stanoví prováděcí pravidla k vedení účetnictví pro stanovení příjmu zemědělských podniků  

 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1388/2004   ze dne 30. července 2004 upravující nařízení (EHS) č. 1915/83 o určitých podrobných prováděcích pravidlech týkajících se  vedení účtů za účelem stanovení příjmů zemědělských podniků

 

 

 

 

    

   

  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 13.10.2017 •••

 

***