FADN CZ

 

    

FADN CZ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ZA ROK 2016

Tabulková část A - Souhrnné výsledky výběrového šetření 

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu  MS EXCEL (xls)

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu   Acrobat Reader (pdf)   

 

A1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem v Kč/ha

A2. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Polní výroba

A3. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Produkce mléka

A4. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

A5. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

A6. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

A7. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha Ekonomická velikost: Malá (IV.-VI.)

A8. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha Ekonomická velikost: Střední (VII.-IX.)

A9. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha Ekonomická velikost: Velká (X.-XI.)

A10. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha Ekonomická velikost: Největší (XII.-XIV.)

A11. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Kukuřičná

A12. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Řepařská

A13. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Bramborářská

A14. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Bramborářsko-ovesná

A15. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Horská

A16. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha LFA: Mimo LFA

A17. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha LFA: Ostatní

A18. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha LFA: Horská

A19. Podíl osevních ploch na orné půdě v %

A20. Hektarové výnosy v t

A21. Průměrné stavy zvířat na 100 ha zemědělské půdy v ks

A22. Průměrná užitkovost zvířat

A23. Ceny zemědělských výrobců - rostlinná výroba

A24. Ceny zemědělských výrobců - živočišná výroba

 

 

FADN CZ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ZA ROK 2016

Tabulková část B - Výsledky podniků podle výrobního
                                 zaměření a ekonomické velikosti
 

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu  MS EXCEL (xls)

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu   Acrobat Reader (pdf)   

 

B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Polní výroba

B2. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Polní výroba

B3. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Polní výroba

B4. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B5. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B6. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B7. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
                             VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B8. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
                             VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B9. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
                             VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B10. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B11. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B12. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B13. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

B14. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

B15. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

 

 

 

FADN CZ VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ZA ROK 2016

Tabulková část C - Výsledky souboru FADN ekologického
                                 zemědělství
 

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu  MS EXCEL (xls)

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu   Acrobat Reader (pdf)   

 

C1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství celkem v Kč/ha

C2. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

C3. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Produkce mléka

C4. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN konvenčního a ekologického zemědělství celkem v Kč/ha

C5. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Polní výroba

C6. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Produkce mléka

C7. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

C8. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

C9. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha LFA: Mimo LFA

C10. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha LFA: Ostatní

C11. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha LFA: Horská

 

Zkratky: SV FADN EU - Standardní výstup FADN     VZ - Výrobní zaměření    VO - výrobní oblast

 

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 07.06.2018