FADN CZ

 

    

  

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu MS EXCEL (xls)

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

   

   

   

A01. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem v Kč/ha

A02. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba

A03. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka

A04. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

A05. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba

A06. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže

A07. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha Ekonomická velikost: Malá (IV.-VI.)

A08. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha Ekonomická velikost: Střední (VII.-IX.)

A09. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha Ekonomická velikost: Velká (X.-XI.)

A10. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha Ekonomická velikost: Největší (XII.-XIV.)

A11. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha Výrobní oblast: Kukuřičná

A12. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha Výrobní oblast: Řepařská

A13. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha Výrobní oblast: Bramborářská

A14. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha Výrobní oblast: Bramborářsko-ovesná

A15. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha Výrobní oblast: Horská

A16. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha LFA: Mimo LFA

A17. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha LFA: Ostatní

A18. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha LFA: Horská

A19. Podíl osevních ploch na orné půdě v %

A20. Hektarové výnosy v t

A21. Průměrné stavy zvířat na 100 ha zemědělské půdy v ks

A22. Průměrná užitkovost zvířat

A23. Ceny zemědělských výrobců - rostlinná výroba

A24. Ceny zemědělských výrobců - živočišná výroba

 

 

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu MS EXCEL (xls)

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

   

   

 

B01. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba

B02. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba

B03. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba

B04. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka

B05. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka

B06. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka

B07. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
                               Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B08. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
                               Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B09. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha
                               Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B10. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba

B11. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba

B12. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba

B13. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže

B14. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže

B15. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže

 

 

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu MS EXCEL (xls)

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

   

   

 

C01. Vybrané položky výsledku hospodaření u právnických osobCelkem v Kč/ha

C02. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osobCelkem v Kč/ha

C03. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Středočeský

C04. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Středočeský

C05. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Jihočeský

C06. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Jihočeský

C07. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Plzeňský

C08. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Plzeňský

C09. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Karlovarský

C10. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Karlovarský

C11. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Ústecký

C12. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Ústecký

C13. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Liberecký

C14. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Liberecký

C15. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Královéhradecký

C16. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Královéhradecký

C17. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Pardubický

C18. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Pardubický

C19. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Vysočina

C20. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Vysočina

C21. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Jihomoravský

C22. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Jihomoravský

C23. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Olomoucký

C24. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Olomoucký

C25. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Zlínský

C26. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Zlínský

C27. Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Moravskoslezský

C28. Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Moravskoslezský

 

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu MS EXCEL (xls)

█ Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

   

   

 

D1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství celkem v Kč/ha

D2. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní a smíšená výroba

D3. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka

D4. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství v Kč/ha Výrobní zaměření: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

D5. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství v Kč/ha LFA: Mimo LFA

D6. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství v Kč/ha LFA: Ostatní

D7. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství v Kč/ha LFA: Horská

 

Zkratky: SV FADN EU - Standardní výstup FADN 

 

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 13.10.2017