FADN CZ

 

BIBLIOGRAFIE FADN CZ - PŘEHLED PUBLIKACÍ

 

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2016
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2016). Praha: ÚZEI, 2017, 166 s.. ISBN 978-80-7271-230-4.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2015
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2015). Praha: ÚZEI, 2016, 174 s.. ISBN 978-80-7271-222-9.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2014
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2014). Praha: ÚZEI, 2016, 178 s.. ISBN 978-80-7271-217-5.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2013
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2013). Praha: ÚZEI, 2013, 150 s.. ISBN 978-80-7271-210-6.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2012). Praha: ÚZEI, 2013, 131 s.. ISBN 978-80-7271-205-2.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2011
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2011). Praha: ÚZEI, 2012, 131 s.. ISBN 978-80-86671-96-3.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2010). Praha: ÚZEI, 2011, 131 s.. ISBN 978-80-86671-88-8.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2009). Praha: ÚZEI, 2010, 131 s.. ISBN 978-80-86671-79-6.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2008). Praha: ÚZEI, 2010, 125 s. ISBN 978-80-86671-74-1.

■ Výsledky zemědělských podniků zemí EU na bázi Standardního výstupu FADN za období 2004-2007.
Praha: ÚZEI, 2009, 271 s.. ISBN 978-80-86671-71-0.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků za rok 2007
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2007). Praha: ÚZEI, 2009. ISBN 978-80-86671-61-1.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků za rok 2006
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2006). Praha: VÚZE, 2008. ISBN 978-80-86671-48-2.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků za rok 2005
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2005). Praha: VÚZE, 2007. ISBN 978-80-86671-41-3.   

■ Lekešová, M., Harvilíková, M.: Information System FADN Czech Republic. In: Pacioli 13, pp.146-153.
The Hague: Agricultural Economics Research Institute (LEI), 2005. ISBN 90-8615-031-4.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Uplatnění „Zemědělské účetní datové sítě“ (FADN) v České republice (Výzkumná studie č.78).
Praha: VÚZE, 2004, 71 s. + přílohy. ISBN 80-86671-23-2.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2003
v síti testovacích podniků - FADN CZ  
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2003). Praha: VÚZE, 2004. ISBN 80-86671-21-6.

■ Hanibal, J. et al.: Farm Accountancy Data Network FADN CZ, Results of the accounting year 2003 (Publication in English).
Prague: RIAE, 2004, 203 pp.. ISBN 80-86671-22-4.

■ Poláčková, J. a kolektiv: Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2003 (Informační studie). Praha: VÚZE, 2004, 86 s.
. ISBN 80-86671-20-8.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2002
v síti testovacích podniků - FADN CZ
(Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2002). Praha: VÚZE, 2003. ISBN 80-86671-09-7.

■ Hanibal, J. et al.: Farm Accountancy Data Network in 2002, FADN CZ 2002 (Publication  in English). Prague: RIAE, 2003, 188 pp..
 ISBN 80-86671-10-0.

■ Poláčková, J. a kolektiv: Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2002 (Informační studie č.71). Praha: VÚZE, 2003, 88 s..
 ISBN 80-86671-08-9.

■ Lekešová, M.: FADN CZ software in 2002. In: Pacioli 10, pp.168-174. The Hague: Agricultural Economics Research Institute (LEI), 2003.
 ISBN 90-5242-802-6.

■ Hanibal, J. a kolektiv: Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2001 v síti testovacích podniků FADN CZ (Samostatná příloha k informačnímu materiálu  „Zelená zpráva za rok 2001“). Praha: VÚZE, 2002. ISBN 80-86671-01-1.

■ Hanibal, J. et al.: Farm Accountancy Data Network in 2001, FADN CZ 2001 (Publication in English). Prague: RIAE, 2002, 172 pp.
. ISBN 80-86671-03-8.

■ Poláčková, J. a kolektiv: Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2001 (Informační studie č.67). Praha: VÚZE, 2002, 88 s..
 ISBN 80-86671-00-3.

■ Doeksen, J., Simon, F., Poppe, K., Hálek, J., Hanibal, J. a kolektiv.: Zemědělská účetní datová síť v ČR – FADN CZ 2001, 
 Farm Accountancy Data Network in the Czech Republic – FADN CZ 2001 (dvojjazyčná publikace). Praha: VÚZE, MZe ČR,
ATA Agriconsulting Brussels, 2001, 95 s., zpracováno v rámci projektu PHARE CZ 9809-02-01.

■ Novák, J. a kolektiv: Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2000 (Informační studie). Praha: VÚZE, 2001, 86 s..
ISBN 80-85898-91-8.

 

 

 

 

 

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 19.03.2018