FADN CZ

    

    

    

 

Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi (prezentace, PDF 1,3 MB)

FADN na Biosummitu 2016

 

 

Microsimulation Model Estimating Czech Farm Income from Farm Accountancy Data Network Database (PDF 618 kB)

V mezinárodním periodiku „AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics“ (3/2014 - September) uveřejněn článek zabývající se odhadem důchodu zemědělství na bázi dat FADN.

  

  

Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU  (PDF 3,2 MB)

Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti.

   

   

Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010  (PDF 1,4 MB)

Na výsledcích roku 2010 je prezentována ekonomika zemědělských podniků z pohledů, které reflektují několik kritérií rozdělení podniků a umožňují hlubší pohled na hospodářské výsledky a rozdílnou úroveň jejich efektivnosti.

    

     

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 19.04.2017