FADN CZ - úvodní strana

 

 

POZNÁMKA - soubory ve formátu PDF  event.  XLS  (MS EXCEL)  doporučujeme  stáhnout na Váš počítač. . Ke stahování užijte pravý klik a pak uložit cíl jako.    

 

   

Analýzy Generálního ředitelství pro Zemědělství a rozvoj venkova  na základě FADN dat DG AGRI.L.3 - oddělení Mikroekonomických analýz zemědělských podniků v EU  jsou zpřístupněné v angličtině na adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/publications_en.cfm

 

 

 

Farm economy focus: Czech Republic, Information based on FADN data 2013

 

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků v EU - EU Farm economics overview:

 

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků – FADN 2013 (květen 2016)   EU Farm economics overview  - FADN 2012  (Formát PDF  3,5 MB)

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků – FADN 2012 (květen 2015)   EU Farm economics overview  - FADN 2012  (Formát PDF  6,6 MB)

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků – FADN 2011 (září 2014)       EU Farm economics overview  - FADN 2011  (Formát PDF  3,8 MB)  

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků za rok 2010 není zveřejněn  

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků – FADN 2009 (květen 2013)    EU Farm economics overview  - FADN 2009  (Formát PDF  2,4 MB)  

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků – FADN 2008 (prosinec 2011)   EU Farm economics overview - FADN 2008  (Formát PDF  1,1 MB)    

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků – FADN 2007 (září 2010)   EU Farm economics overview  - FADN 2007 (Formát PDF  1,4 MB)  

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků – FADN 2006 (leden 2009)     EU Farm economics overview – FADN 2006     (Formát PDF 1,9 MB)  

Přehled ekonomických výsledků zemědělských podniků – FADN 2005 (červen 2008)    EU Farm economics overview – report 2005     (Formát PDF  310 kB)

    

     

Příjmy  -  Income :

 

Vývoj příjmů v zemědělském sektoru EU (prosinec 2010)   Developments in the income situation of the EU agricultural sector  (Formát PDF 940 kB)

Variabilita příjmů a potenciální náklady jejich pojištění v EU (květen 2009)  Income variability and potential cost of income insurance for EU  (Formát PDF 90 kB)

Vývoj příjmů v letech 1990-2003 a odhad výsledků v roce 2013 (prosinec 2006)    
Income evolution 1990 – 2003 and 2013 forecasts by type of farm based on FADN data  (Formát PDF 180 kB)

    

  

   

Přímé platby - Direct payments :

Distribuce přímých plateb v EU-25 po zavedení reformy Společné zemědělské politiky v roce 2003  (listopad 2008)   
Direct payments distribution in the EU-25 after implementation of the 2003 CAP reform   

Dopad individuálních limitů přímých plateb pro jednotlivé členské státy EU  (leden 2008)     Impact of individual limits for direct payments per beneficiary

Dopad zrušení couplovaných plateb u obilovin, olejnin, proteinových plodin, brambor na škrob, chmele, hovězího masa a ovcí (červenec 2007)
Impact of the suppression of the coupled support for COP, starch potato, hops, beef and sheep  

Dopad přechodu přímých plateb na plošnou sazbu (prosinec 2007)         Impact of a change change towards flatter rates of direct payments

                     

Modulace - Modulation :

 Zhodnocení dopadu dodatečné modulace (leden 2008)         Impact of an additional modulation  

 

Hovězí maso - Beef :

Ekonomika produkce hovězího masa v EU – FADN zpráva 2008  (únor 2009)      EU Bovine farms economics FADN Report 2008

Ekonomika produkce hovězího masa v EU – FADN zpráva 2008, přílohy Excel tabulky (únor 2009)  EU Bovine farms economics FADN Report 2008, annex Excel tables

  -

Obilniny - Cereals :

Ekonomika produkce obilovin v EU – FADN zpráva 2008   (únor 2009)    EU cereal farms economics FADN Report 2008

Dopad snížení intervenční ceny na výši bezpečnostní sítě zemědělského důchodu (únor 2008)  
Impact of the reduction of the intervention price to a safety-net level on farm income

  

Produkce mléka - Dairy :

Ekonomika produkce mléka v EU - zpráva 2008 (únor 2009)     EU dairy farms economics - 2008 report, main text

Ekonomika produkce mléka v EU - zpráva 2008, přílohy Excel tabulky (únor 2009)        EU dairy farms economics - 2008 report, annex II Excel tables

Dopad snížení cen na marže u mléka - národní podpory (únor 2008)       Impact on milk margins of a price reduction, Complements on national aids

Dopad snížení cen na marže u mléka - horské oblasti (leden 2008)   Impact on milk margins of a price reduction, Complement on mountain areas

Dopad snížení cen na marže u mléka (prosinec 2007)     Impact of a price reduction on milk margins

Vývoj marží u mléka v EU 1998-2005  (prosinec 2007)       Milk margins' evolution in the European Union 1998-2005

Marže u mléka v EU 2004   (říjen 2007)        Milk margins in the European Union 2004

Náklady mléčné produkce v EU, období 1997-2003  (únor 2006)      Costs of production for milk in the European Union, period 1997 – 2003

 

Rýže - Rice :

Dopad zrušení plateb svázaných s produkcí na marže u rýže - Portugalsko  (březen 2008)
Impact of the coupled payment suppression on rice margins, Complement for Portugal

Rýže a zavlažovaná kukuřice na zrno – porovnání marží  (březen 2008)   Complement rice and irrigated grain maize - comparison of margins

Dopad zrušení plateb svázaných s produkcí na marže u rýže (únor 2008)     Impact of the coupled payment suppression on rice margins

 

Ořechy - Nuts :

Dopad zrušení plateb svázaných s produkcí na marže u ořechů (prosinec 2007)    Impact of the coupled payment suppression on nuts margins

 

Chov prasat, drůbeže a jiných druhů zvířat krmených     jádrem   -  Granivores :

Výrobní náklady a marže podniků specializovaných na výkrm prasat (březen 2009)     Production costs and margins of pig fattening farms

 

Rozvoj venkova - Rural development :

Rozvoj venkova 2000-2006  – zemědělské podniky EU – zpráva 2009  (červenec 2009)   Rural Development 2000-2006  in EU farms - 2009 report, main text

Rozvoj venkova 2000-2006  – zemědělské podniky EU – zpráva 2009, přílohy Excel tabulky (červenec 2009) 
Rural Development 2000-2006  in EU farms - 2009 report, annex II Excel tables

 

Méně příznivé oblasti LFA – Less Favoured Areas:

Přehled ekonomických výsledků v zemědělství v méně příznivých oblastech LFA  v EU-25 2004-2005  (srpen 2008) 
Overview of the Less Favoured Areas farms in the EU-25 2004-2005

Ekonomická situace příjemců LFA plateb v jiných než horských oblastech 2004-2005  (srpen 2008)   
Focus on LFA-Other than mountain in the EU-25 2004-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AN01

 

Návrat na začátek této strany

 

 

Farm economy focus: Czech Republic, Information based on FADN data 2013

 


Stáhnout  tento dokument ve formátu PDF  (velikost 220 kB)

 

 


 

 

 

 

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZtd>

 vs - 21.03.2018