O nás

Kde nás najdete

Napište nám

  Kontakt

  

■ FADN v EU

■ FADN v ČR 

  

■ Instituce FADN 

■ Kontaktní pracoviště FADN CZ

■ Národní komise

  

■ Dokumenty Národní komise FADN CZ

■ Dokumenty Řídící komise FADN EU 

  

■ Legislativa ČR

■ Legislativa EU

  

■ Výběr podniků do sítě FADN

■ Plán výběru podniků FADN  CZ

■ Struktura souborů FADN

  

■ Typologie zeměď. podniků EU

■ Standardní příspěvky SO
   a standardní příspěvky SGM

■ Ukazatele standard. výstupu FADN 

   

■ Bibliografie FADN CZ

■ Texty a odkazy

  

■ Analýzy EU

■ Analýzy Kontaktního pracoviště

   

  

   

 

 

  

  

    

Soubory ke stažení a tabulky
k prohlížení na obrazovce

 

Grafická příloha

 

Celá kompletní zpráva
ke stažení ve formátu PDF
velikost cca 5,3 MB

 

   

   

   

    

     

   

     

     

■ Instrukce pro vstup do databáze

    

    

     

 

   

    

■ Obecné informace
   pro účastníky šetření

       

  

2017

Ve dnech 27. 11. – 28. 11. 2017 se pracovníci FADN zúčastnili 20. zasedání OECD Network for Farm-Level Analysis. Kontaktní pracoviště FADN CZ je zapojeno do mezinárodního projektu Drivers of farm performance (Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem), který byl hlavním tématem jednání. Předpokládá se využití panelových dat z šetření FADN.

  

Data za účetní rok 2016 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu 24. 11. 2017.
(vloženo: 27. 11. 2017)

  

Dne 14. – 15. 11. 2017 proběhlo v Bruselu 201. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2017. (vloženo: 16. 11. 2017)   

  

U příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže „Zemědělec roku 2017“ dne 8. 11. 2017 v Národním domě na Vinohradech byla Ing. Hanibalem přednesena prezentace „Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN“. (vloženo: 9. 11. 2017)
Prezentace je k dispozici v adresáři Analýzy Kontaktního pracoviště.

  

14. zasedání Národní komise FADN CZ se uskutečnilo dne  1. 11. 2017.
     (vloženo: 02.11. 2017)

 

Ve dnech 1. až 3. října 2017 proběhl v Dánsku 25. mezinárodní workshop Pacioli. V rámci workshopu byla zástupci FADN CZ prezentována témata interních výzkumných projektů. Ing. Zuzana Hloušková přednesla prezentaci na téma „Determination of weights in multi-dimensional evaluation“ a Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. prezentaci na téma „Technical efficiency of organic farms - The analysis of farms productivity developments based on Malquist production indices“. (vloženo: 5. 10. 2017)

 

Dne 28. 8. 2017 prezentovali pracovníci FADN v rámci Dne s ÚZEI na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích tři témata: Sledování ekonomických výsledků ekologického zemědělství ČR (Dr. Ing. Vladimír Kostlivý a Ing. Jiří Dubec, Ph.D.), Využití databáze FADN na národní úrovni pro hodnocení zemědělské politiky i pro management zemědělských podniků (Ing. Michaela Lekešová a Ing. Zuzana Hloušková) a Mezinárodní srovnání ekonomických výsledků zemědělských podniků v síti FADN (Ing. Josef Hanibal a Ing. Eduard Slížka).

  

31. 5. 2017 byla ukončena 1. etapa šetření v prvním časovém režimu. (vloženo: 1. 6. 2017)

 

22. 5. – 24. 5. 2017 se pracovníci FADN zúčastnili 19. zasedání OECD
Network for Farm-Level Analysis a 1. zasedání OECD Network on Agricultural Total Factor Productivity and the Environment. Vladimír Kostlivý představil skupině FLA, zacílené na využití dat na podnikové úrovni, ekonomické výsledky ekologického zemědělství v ČR v porovnání s konvenčním zemědělstvím. Prezentace je k dispozici v adresáři Analýzy Kontaktního pracoviště.  (vloženo: 26. 5. 2017)

 

Dne 11. 5. 2017 proběhlo v Bruselu 200. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2017. (vloženo: 15. 5. 2017)

 

Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2017 se od 10 hodin uskutečnilo školení k metodice šetření FADN 2016.   (vloženo: 17. 2. 2017)

 

               

         Historie aktualit - ZDE      

         

  

   

Právní předpisy EU týkající se zemědělství

  

  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 13.12.2017 •••

  

   

     ....