O nás

Kde nás najdete

Napište nám

  Kontakt

  

■ FADN v EU

■ FADN v ČR 

  

■ Instituce FADN 

■ Kontaktní pracoviště FADN CZ

■ Národní komise

  

■ Dokumenty Národní komise FADN CZ

■ Dokumenty Řídící komise FADN EU 

  

■ Legislativa ČR

■ Legislativa EU

  

■ Výběr podniků do sítě FADN

■ Plán výběru podniků FADN  CZ

■ Struktura souborů FADN

  

■ Typologie zeměď. podniků EU

■ Standardní příspěvky SO
   a standardní příspěvky SGM

■ Ukazatele standard. výstupu FADN 

   

■ Bibliografie FADN CZ

■ Texty a odkazy

  

■ Analýzy EU

■ Analýzy Kontaktního pracoviště

   

  

   

 

 

  

  

    

Soubory ke stažení a tabulky
k prohlížení na obrazovce

 

Grafická příloha

 

Celá kompletní zpráva
ke stažení ve formátu PDF
velikost cca 5,3 MB

 

    

    

          

     

■ Instrukce pro vstup do databáze

    

     

       

■ Obecné informace
   pro účastníky šetření

■ Potvrzení o zařazení zemědělského
   podniku do sítě FADN
– účetní rok 2017 

    

       

  

2018

 

Mezinárodního workshopu TAIEX v Bělehradě (Srbsko), konaném za podpory EU 19. a 20. února 2018, se jako jeden z odborných garantů zúčastnil zástupce Kontaktního pracoviště FADN CZ. Téma workshopu bylo zaměřeno na využití výsledků FADN, systémy sběru dat v členských zemích EU a propagace sítě FADN. (vloženo 22. 2. 2018)

 

Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2018 se uskutečnilo školení tazatelů k metodice šetření FADN 2017. (vloženo: 23. 2. 2018)

 

Dne 1. 2. 2018 pořádala regionální agrární komora Pardubického kraje a ÚZEI odborný seminář na téma Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání. Úvodní slovo přednesli Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR a Ing. Štěpán Kala, ředitel ÚZEI. Na semináři vystoupila Ing. Věra Vrkočová s prezentací na téma Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN. Dále vystoupili Ing. Iveta Bošková, Ing. Miluše Abrahamová a Ing. Petr Novotný s prezentacemi, které se týkaly ekonomiky výroby mléka a vepřového masa a trhu s obilovinami a olejninami. (vloženo: 2. 2. 2018)

 

 

 

2017

 

Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2017 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 21. 12. 2017)

 

V prosinci 2017 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2016“. Pro zájemce je tato publikace k dispozici na sekretariátu Kontaktního pracoviště FADN CZ, Mánesova 75, Praha 2. (vloženo: 20. 12. 2017)

 

Ve dnech 27. 11. – 28. 11. 2017 se pracovníci FADN zúčastnili 20. zasedání OECD Network for Farm-Level Analysis. Kontaktní pracoviště FADN CZ je zapojeno do mezinárodního projektu Drivers of farm performance (Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem), který byl hlavním tématem jednání. Předpokládá se využití panelových dat z šetření FADN. (vloženo: 29. 11. 2017)

  

Data za účetní rok 2016 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu 24. 11. 2017.
(vloženo: 27. 11. 2017)

  

Dne 14. – 15. 11. 2017 proběhlo v Bruselu 201. zasedání Komunitního výboru FADN. Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2017. (vloženo: 16. 11. 2017)   

  

U příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže „Zemědělec roku 2017“ dne 8. 11. 2017 v Národním domě na Vinohradech byla Ing. Hanibalem přednesena prezentace „Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN“. (vloženo: 9. 11. 2017)
Prezentace je k dispozici v adresáři Analýzy Kontaktního pracoviště.

  

14. zasedání Národní komise FADN CZ se uskutečnilo dne  1. 11. 2017.
     (vloženo: 02.11. 2017)

 

 

         Historie aktualit - ZDE      

         

  

   

Právní předpisy EU týkající se zemědělství

  

  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 14.03.2018 •••

  

   

     ....