O nás

Kde nás najdete

Napište nám

  Kontakt

  

■ FADN v EU

■ FADN v ČR 

  

■ Instituce FADN 

■ Kontaktní pracoviště FADN CZ

■ Národní komise

  

■ Dokumenty Národní komise FADN CZ

■ Dokumenty Řídící komise FADN EU 

  

■ Legislativa ČR

■ Legislativa EU

  

■ Výběr podniků do sítě FADN

■ Plán výběru podniků FADN  CZ

■ Struktura souborů FADN

  

■ Typologie zeměď. podniků EU

■ Standardní příspěvky SO
   a standardní příspěvky SGM

■ Ukazatele standard. výstupu FADN 

   

■ Bibliografie FADN CZ

■ Texty a odkazy

  

■ Analýzy EU

■ Analýzy Kontaktního pracoviště

   

  

   

 

 

  

  

    

Soubory ke stažení a tabulky
k prohlížení na obrazovce

 

Grafická příloha

 

Celá kompletní zpráva
ke stažení ve formátu PDF
velikost cca 5,3 MB

 

   

   

   

    

     

   

     

     

■ Instrukce pro vstup do databáze

    

    

     

 

   

    

■ Obecné informace
   pro účastníky šetření

       

  

2017

PŘIPRAVUJE SE:

14. zasedání Národní komise FADN CZ se bude konat 1. 11. 2017.
     (vloženo 11. 10. 2017)

   

U příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže „Zemědělec roku 2017“ dne 8. 11. 2017 v Národním domě na Vinohradech bude Ing. Hanibalem přednesena prezentace „Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN“.
   (vloženo 11. 10. 2017)      


Dne 28. 8. 2017 prezentovali pracovníci FADN v rámci Dne s ÚZEI na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích tři témata: Sledování ekonomických výsledků ekologického zemědělství ČR (Dr. Ing. Vladimír Kostlivý a Ing. Jiří Dubec, Ph.D.), Využití databáze FADN na národní úrovni pro hodnocení zemědělské politiky i pro management zemědělských podniků (Ing. Michaela Lekešová a Ing. Zuzana Hloušková) a Mezinárodní srovnání ekonomických výsledků zemědělských podniků v síti FADN (Ing. Josef Hanibal a Ing. Eduard Slížka).

  

31. 5. 2017 byla ukončena 1. etapa šetření v prvním časovém režimu. (vloženo 1. 6. 2017)

 

22. 5. – 24. 5. 2017 se pracovníci FADN zúčastnili 19. zasedání OECD
Network for Farm-Level Analysis a 1. zasedání OECD Network on Agricultural Total Factor Productivity and the Environment. Vladimír Kostlivý představil skupině FLA, zacílené na využití dat na podnikové úrovni, ekonomické výsledky ekologického zemědělství v ČR v porovnání s konvenčním zemědělstvím. Prezentace je k dispozici v adresáři Analýzy Kontaktního pracoviště.  (vloženo: 26. 5. 2017)

 

 

Dne 11. 5. 2017 proběhlo v Bruselu 200. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis z jednání je v adresáři „Dokumenty Řídící komise FADN EU“ – 2017. (vloženo: 15. 5. 2017)

 

Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2017 se od 10 hodin uskutečnilo školení k metodice šetření FADN 2016.   (vloženo: 17. 2. 2017)

 

Probíhá příprava nového šetření FADN za účetní rok 2016. (vloženo: 9. 1. 2017)

 

2016

 

Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2016 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. (vloženo: 21. 12. 2016)

  

Data za účetní rok 2015 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu 29. 11. 2016. (vloženo: 1. 12. 2016)

  

Ve dnech 14. - 15. 11. 2016 proběhl v Praze na MZe Biosummit 2016 – tradiční setkání hlavních aktérů ekologického zemědělství v ČR s politiky a médii. Hlavním tématem letošního ročníku byla středoevropská spolupráce v ekologickém zemědělství. Prezentace Ing. Hanibala a Ing. Kostlivého „Ekonomika českých ekofarem a srovnání se sousedními zeměmi“ je k dispozici v adresáři Analýzy Kontaktního pracoviště. (vloženo: 17. 11. 2016)

 

               

         Historie aktualit - ZDE      

         

  

   

Právní předpisy EU týkající se zemědělství

  

  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 13.10.2017 •••

  

   

     ....