O nás

Kde nás najdete

Napište nám

  Kontakt

  

■ FADN v EU

■ FADN v ČR 

  

■ Instituce FADN 

■ Kontaktní pracoviště FADN CZ

■ Národní komise

  

■ Dokumenty Národní komise FADN CZ

■ Dokumenty Řídící komise FADN EU 

  

■ Legislativa ČR

■ Legislativa EU

  

■ Výběr podniků do sítě FADN

■ Plán výběru podniků FADN  CZ

■ Struktura souborů FADN

  

■ Typologie zeměď. podniků EU

■ Standardní příspěvky SO
   a standardní příspěvky SGM

■ Ukazatele standard. výstupu FADN 

   

■ Bibliografie FADN CZ

■ Texty a odkazy

  

■ Analýzy EU

■ Analýzy Kontaktního pracoviště

   

  

    

 

 

 

Výběrové šetření za rok 2016
celá zpráva ke stažení
ve formátu PDF

Tabulky a soubory dat za rok 2016

  

  

 

   

  

■ Instrukce pro vstup do databáze

    

     

     

■ Obecné informace
   pro účastníky šetření

■ Potvrzení o zařazení zemědělského
   podniku do sítě FADN
– účetní rok 2017 

    

 

 

    

    

          

            

 

  

  

 

    

Hledáme posily FADN týmu, více informací zde

 

 

2018

 

Ukončení příjmu podniků v prvním časovém režimu 31. 5. 2018. (vloženo 18. 5. 2018)

 

V týdeníku Zemědělec (16/2018) byl v příspěvku „On-line finanční analýza ve FADN“ uveden příklad konkrétního využití datové základny FADN pro účely vlastní finanční analýzy zemědělského podniku. Článek spoluautorů doc. Ing. Jindřicha Špičky Ph.D., Ing. Jany Macháčkové a Ing. Zuzany Hlouškové byl publikován 16. dubna 2018.
(vloženo: 18. 4. 2018)

 

Mezinárodního workshopu TAIEX v Bělehradě (Srbsko), konaném za podpory EU 19. a 20. února 2018, se jako jeden z odborných garantů zúčastnil zástupce Kontaktního pracoviště FADN CZ. Téma workshopu bylo zaměřeno na využití výsledků FADN, systémy sběru dat v členských zemích EU a propagace sítě FADN. (vloženo 22. 2. 2018)

 

Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2018 se uskutečnilo školení tazatelů k metodice šetření FADN 2017. (vloženo: 23. 2. 2018)

 

Dne 1. 2. 2018 pořádala regionální agrární komora Pardubického kraje a ÚZEI odborný seminář na téma Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání. Úvodní slovo přednesli Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR a Ing. Štěpán Kala, ředitel ÚZEI. Na semináři vystoupila Ing. Věra Vrkočová s prezentací na téma Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN. Dále vystoupili Ing. Iveta Bošková, Ing. Miluše Abrahamová a Ing. Petr Novotný s prezentacemi, které se týkaly ekonomiky výroby mléka a vepřového masa a trhu s obilovinami a olejninami. (vloženo: 2. 2. 2018)

 

O výhodách a přínosech FADN pro veřejnost ve vztahu k přímému využití zjištěných a vypočítaných údajů uchovaných v databázi FADN CZ informovali Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová a Ing. Zuzana Hloušková v článku „Veřejná databáze datové sítě FADN“, který vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018. (vloženo: 9. 1. 2018)

 

    

2017

 

Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2017 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 21. 12. 2017)

 

V prosinci 2017 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2016“. Pro zájemce je tato publikace k dispozici na sekretariátu Kontaktního pracoviště FADN CZ, Mánesova 75, Praha 2. (vloženo: 20. 12. 2017)

 

   

     

 

         Historie aktualit - ZDE      

         

  

   

Právní předpisy EU týkající se zemědělství

  

  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 07.06.2018 •••

  

   

     ....